'Ghost axınları' səsləri fövqəltəbii, lakin onların sağlamlığınıza təsiri çox gerçəkdir

Tərtibatçılar axınlarımızı basdırdılar. Onları ekspozisiya etdiyimiz vaxtdır.

Şəkil: Jeffrey Wegrzyn

Bryan O'Donnell tərəfindən

Brynn O'Donnell, şəhər biogeokimyasına diqqət yetirən bir şirin su ekosistemi alimidir. O, elmə əlçatanlığın vacibliyinə inanır və bunu tətbiq edir ...